Основні положення

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

На виконання  Закону України «Про доступ до публічної інформації»Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 Корисні посилання: http://www.access-info.org.ua/

Надання публічної інформації Тернопільським регіональним центром  підвищення  кваліфікації  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації –Тернопільського регіонального центру   підвищення  кваліфікації – надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації  із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Запит на інформацію, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути поданий:

на поштову адресу                     46006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна,7;

на електронну адресу                tr.cppkp@gmail.com;

по факсу                                    (0352) 23 60 38

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації
або його бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.