ПЛАН РОБОТИ

філіалу  кафедри менеджменту і публічного управління на 2018 рік

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний за виконання Контроль виконання
1 2 3 4 5
1. Брати участь у  заходах щодо забезпечення виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради, інших нормативно-правових актів з питань розвитку персоналу органів публічної влади в умовах оновлення системи державного управління, децентралізації влади, зміни територіального устрою, реформування місцевого самоврядування, модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру  

 

 

 2. Проведення семінарів, науково-практичних конференцій, вебінарів з питань публічного управління, розвитку місцевого самоврядування, підвищення конкурентоспроможності територіальних громад Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру
 3. Експертний супровід, консалтингові послуги  в сфері децентралізації влади,інституційного  супроводу публічної служби, адаптації до стандартів ЄС,  реалізації важелів управління економікою. Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру
 4. Забезпечити впровадження в навчальний процес сучасних освітніх та інформаційних технологій; максимально наближати зміст програм підвищення кваліфікації до потреб працівників       органів     державної        влади, органів  місцевого  самоврядування,  державних    підприємств,     установ        і            організацій. Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з викладачами Центру
 5. Оновити змістові модулі професійних програм на 2018 рік до 03.18 р. Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру

 

 

 6. Підвищувати рівень професійної компетентності  професорсько- викладацького  складу кафедри та працівників Центру  в рамках постійно діючих чи короткострокових тематичних семінарів, професійних тренінгів Постійно Члени філіалу кафедри

 

 7. Обґрунтування потреб у підвищенні кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади за всіма видами навчання у 2018 році в контексті реалізації Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» Протягом року

за потребою

 

Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру

 8. Забезпечити організацію та проведення спільних заходів з обласною державною адміністрацією, обласною радою, Міжрегіональним управлінням Нацдержсдужби у Чернівецькій,                        Івано-Франківській та Тернопільській областях, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення рівня професійної компетентності та розвитку кадрового потенціалу органів публічної служби регіону Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру
 9. Участь у конкурсах на грантові проекти в сфері публічного управління, адміністрування, муніципальної служби, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру
 10. Забезпечити впровадження в навчальний процес сучасних освітніх та інформаційних технологій та максимальне наближення змісту навчання до професійної діяльності слухачів центру. Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру
11. Поповнення бібліотечного фонду новою літературою відповідно до навчальних програм та оновлювати електронну базу літератури Постійно Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру
12. Оновлення постійно діючих тематичних виставок і стендів з актуальних проблем публічного управління. Протягом року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру  

 

 13. Вносити пропозиції щодо морального заохочення та відзначення кращих викладачів Центру грамотами обласної ради та облдержадміністрації За підсумками року Члени філіалу кафедри спільно з відділами центру