Державний заклад післядипломної освіти “Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації” (далі – Центр) виконує функції регіонального (в масштабах Тернопільської області) навчального та навчально – методичного центру підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також працівників державних підприємств, установ та організацій.

      Центр є юридичною особою, діє на підставі Статуту, погодженого з Національним  агентством України з  питань  державної  служби  та Міністерством освіти і науки України. У 2006 році Центр пройшов ліцензування і отримав ліцензію Міністерства освіти і науки на підвищення кваліфікації з освітнього напряму 1501 “Державне управління” з обсягом прийому на рік 1700 осіб.

       Рішенням ДАК від 10 березня 2011 р. (протокол №86) Міністерство освіти і науки України підтвердило ліцензію Центру на підвищення кваліфікації з освітнього напряму 1501 «Державне управління».

      Основною метою діяльності Центру є удосконалення та оновлення знань, навиків та умінь державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних та комунальних підприємств, установ й організацій для вирішення завдань професійної діяльності по забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку Тернопільської області, приведення фахової підготовки державних службовців у відповідність до сучасних вимог, вимог курсу України на євроінтеграцію, формування мотивації потреб самовдосконалення.

        Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації.

       Робота Центру будується на основі річного плану-графіку підвищення кваліфікації, який затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації та погоджується з Національним  агентством України з  питань  державної  служби.

      Запрошуємо Вас до спілкування на нашому сайті.

Ми завжди будемо раді зустрічі з Вами у стінах нашого навчального закладу.

Радо зустрінемо Вас на мальовничому Тернопіллі.