13 листопада 2019 року в рамках дуальної освіти студентам групи ОДС-41 факультету фінансів та обліку Тернопільського національного економічного університету проведено заняття в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Відповідальною особою від ТНЕУ була к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування- Мельник Наталія Геннадіївна. Заняття проводила головний бухгалтер Центру, випускниця ТНЕУ- Смеречинська Тетяна Ігорівна.  Вона ознайомила студентів з основними завданнями та функціями  установи, яка є державним навчальним закладом, надає послуги з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам державних підприємств, установ і організацій; надає науково-методичну, інформаційну та консультаційну допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування; забезпечує виконання державного замовлення та угод з підвищення кваліфікації тощо. Тетяна Ігорівна розповіла, як особливості діяльності установи впливають на організацію та методику бухгалтерського обліку, яка специфіка ведення обліку та формування звітності в Регіональному центрі. Студенти ознайомилися з порядком фінансування установи, її штатним розписом, кошторисом, обліковою політикою, реєстрацією й обліком бюджетних зобов’язань, фінансовою звітністю та її поданням в органи казначейства, іншими аспектами обліку. Особливу увагу головний бухгалтер Центру  Смеречинська Т.І. звернула на останні зміни  в чинному законодавстві, проблемні моменти, які виникають в практичній діяльності, ведення архіву бухгалтерських документів, важливість дотримання професійних вимог та чинного законодавства.

Проведення занять за дуальною формою навчання дозволило студентам поєднати теорію з практикою та є ефективною складовою  підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.