Протягом листопада – грудня 2020 року в Тернопільському ЦППК  проведено навчання для вперше призначених на посади державної служби та місцевого самоврядування за професійною (сертифікатною) програмою. Слухачі мали можливість отримати знання щодо основних напрямів організації служби в органах публічного управління, використання конституційних, законодавчих і нормативно-правових актів держави в професійній діяльності;структури системи публічного управління в Україні;сутності державної антикорупційної політики України, пріоритетів, шляхів і принципів її реалізації, правового регулювання боротьби з корупцією на державній службі;шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців;загальних норм трудового законодавства України, що регулюють трудові відносини державних службовців;шляхів  підвищення  комунікативної  компетентності державних службовців;суті та принципів забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації;ролі інформаційних систем в управлінні.

По завершенні навчання слухачі пройшли комп’ютерне тестування  та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.