15 вересня завершилося навчання за спеціальною (сертифікатною) професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорії «В» Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію.

Програма навчання була спрямована на удосконалення й систематизацію знань державних службовців про законодавство на державній службі та сприяння формуванню здатності до самооцінки професійної готовності реалізації завдань у сфері державної служби, підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця в комунікаціях,  роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень.

Перед слухачами виступили науковці вищих навчальних закладів області, провідні фахівці органів державної та виконавчої влади з актуальних питань публічного управління.

Слухачі навчилися застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності, виявляти проблемні питання та формувати пропозиції щодо шляхів удосконалення правової роботи в органах публічної влади, застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності, формувати позитивний імідж органу публічної влади.

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.

Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано свідоцтва про підвищення кваліфікації