20-22  вересня  2021 року в Центрі відбувся перший етап онлайн  навчання для працівників, відповідальних за питання економіки, економічних підрозділів районних державних адміністрацій, департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації та органів  місцевого самоврядування за професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації.

Програма навчання спрямована на удосконалення й систематизацію знань державних службовців про законодавство на державній службі та сприяння формуванню здатності до самооцінки професійної готовності реалізації завдань у сфері державної служби. Мета навчання-підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, в комунікаціях, організації командної співпраці, роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень.

Слухачі навчаться застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності; аналізувати правові акти на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій; визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій; відповідно до вимог вести діловодство, юридично грамотно складати і оформляти документи, давати кваліфіковані заключення і консультації; застосовувати техніки ефективної комунікації та успішного вирішення конфліктних ситуацій;формувати позитивний імідж органу публічної влади; застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності.

Слухачі отримали змістовні і професійні відповіді на всі свої питання.