11 та 19 жовтня 2021р. відбулося онлайн – навчання в режимі реального часу працівників Тернопільської обласної прокуратури за загальною короткостроковою програмою «Мовленнєва культура публічних службовців».  Перед слухачами виступили Шевчук Оксана Романівна– кандидат юридичних наук, доцент конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету Чуловський Богдан Стефанович -кандидат філологічних наук, доцент Мединська Олеся Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Метою даного семінару є підвищення рівня знань з питань законодавчого регулювання мовної політики, ознайомлення з основними змінами в «Українському правописі» редакції 2019 року й особливостями усного й писемного ділового мовлення в діяльності публічних службовців.