03 листопада завершилося навчання за загальною (сертифікатною) професійною програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію.

Програма навчання спрямована на підвищення рівня таких  професійних компетентностей, як знання: основних напрямів організації служби в органах місцевого самоврядування; власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування; нормативно-правових актів в професійній діяльності; проблем в галузі соціальної та гуманітарної політики, які стосуються конкретних територіальних громад; організаційної та інституційної основи для участі у грандах і програмах міжнародної технічної допомоги на регіональному та локальному рівнях; суті та принципів забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації; ролі інформаційних систем в управлінні.

Метою навчання було вдосконалення знань з питань організаційно-правових засад функціонування органів місцевого самоврядування та підвищення рівня професійної компетенції осіб місцевого самоврядування з питань управління і розвитку територіальних громад.

Перед слухачами виступили науковці вищих навчальних закладів області, провідні фахівці органів державної та виконавчої влади з актуальних питань публічного управління.

Слухачі навчилися застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності; виявляти проблемні питання та формувати пропозиції щодо шляхів удосконалення правової роботи в органах місцевого самоврядування; забезпечувати раціональне використання ресурсів територіальної громади; застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності; формувати позитивний імідж органу публічної влади.

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.

Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано сертифікати про підвищення кваліфікації.