23 листопада 2021 року за темою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності у сфері публічного управління» проведено семінар за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • сутності, особливостей прояву та шляхів подолання корупції;

  • законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції;

  • відповідальності за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією;

  • подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Перед слухачами виступили науковці Західноукраїнського національного університету та Тернопільського національного  педагогічного університету ім.В.Гнатюка;

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань антикорупційного законодавства, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.