08 грудня завершилося навчання за спеціальною (сертифікатною) професійною програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування, які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію.

Програма навчання спрямована на підвищення рівня таких  професійних компетентностей, як знання: основних напрямів організації служби в органах місцевого самоврядування; власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування; нормативно-правових актів в професійній діяльності; проблем в галузі соціальної та гуманітарної політики; організаційної та інституційної основи для участі у грандах і програмах міжнародної технічної допомоги; суті та принципів забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації; ролі інформаційних систем в управлінні.

Метою навчання було вдосконалення знань з питань організаційно-правових засад функціонування органів місцевого самоврядування та підвищення рівня професійної компетенції осіб місцевого самоврядування з питань управління і розвитку територіальних громад.

Перед слухачами виступили науковці вищих навчальних закладів області, провідні фахівці органів державної та виконавчої влади з актуальних питань публічного управління.

В ході семінару слухачі навчилися застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності; виявляти проблемні питання та формувати пропозиції щодо шляхів удосконалення роботи в органах місцевого самоврядування; забезпечувати раціональне використання ресурсів територіальної громади; застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності; формувати позитивний імідж органу публічної влади.

Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано свідоцтва про підвищення кваліфікації.