Семінар за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Б» і «В» департаменту культури та туризму обласної державної адміністрації.

            22 лютого 2022 року за темою «Антикорупційна політика та електронне декларування» проведено семінар за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Б» і «В» департаменту культури та туризму обласної державної адміністрації.

Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • корупції як соціального явища, та способів її вирішення в різні історичні періоди;

  • фінансового контролю як інструменту антикорупційної політики та методології заповнення е-декларації;

  • норм та стандартів поведінки державних службовців;

  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на службі в органах публічної влади.

Перед слухачами виступили:

Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук історичного факультету Тернопільського національного  педагогічного університету ім.В.Гнатюка

Шевчук Оксана Романівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

Братасюк Оксана Богданівна  – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

В ході семінару слухачі поновили свої знання та набули практичні навички з актуальних питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.