В даний час проходить навчання за загальною (сертифікатною) професійною програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування, які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію, розпочате 02 лютого 2022 року.

Програма навчання спрямована на підвищення рівня таких  професійних компетентностей, як знання: основних напрямів організації служби в органах місцевого самоврядування; власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування; нормативно-правових актів в професійній діяльності; проблем в галузі соціальної та гуманітарної політики, які стосуються конкретних територіальних громад; організаційної та інституційної основи для участі у грандах і програмах міжнародної технічної допомоги на регіональному та локальному рівнях; суті та принципів забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації; ролі інформаційних систем в управлінні.

Метою навчання є вдосконалення знань з питань організаційно-правових засад функціонування органів місцевого самоврядування та підвищення рівня професійної компетенції осіб місцевого самоврядування з питань управління і розвитку територіальних громад.

Перед слухачами виступають науковці вищих навчальних закладів області, провідні фахівці органів державної та виконавчої влади з актуальних питань публічного управління.

Слухачі навчаються застосовувати сучасні форми та методи організації управлінської діяльності; виявляти проблемні питання та формувати пропозиції щодо шляхів удосконалення правової роботи в органах місцевого самоврядування; забезпечувати раціональне використання ресурсів територіальної громади; застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності; формувати позитивний імідж органу публічної влади.

Враховучи ситуацію, пов’язану із впровадженням військового стану, завершення програми подовжено в часі, однак не зважаючи на це заняття продовжуються. Тематика занять передбачає теми, які адаптовані до реальних подій часу.

В ході семінару слухачі поповнюють свої знання та набувають практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримують кваліфіковані відповіді на запитання.