12 та 14 квітня 2022 року за темою «Запобігання корупції у сфері публічного управління» проведено семінар за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII  категорій посад.

Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • корупції як соціального явища, та способів її вирішення в різні історичні періоди;
  • фінансового контролю як інструменту антикорупційної політики та методології заповнення е-декларації;
  • норм та стандартів поведінки публічних службовців;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на службі в органах публічної влади.Перед слухачами виступили:Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук історичного факультету Тернопільського національного  педагогічного університету ім.В.ГнатюкаШевчук Оксана Романівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

    Братасюк Оксана Богданівна  – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

    В ході семінару слухачі поновили свої знання та набули практичні навички з актуальних питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.