15 червня 2022 року розпочалося навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» за спеціальною (сертифікатною) професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців, які впродовж останніх трьох років не підвищували кваліфікацію.

Програма навчання спрямована на підвищення рівня професійних компетентностей, таких як: знання законодавства; професійні знання; прийняття ефективних рішень; комунікація та взаємодія; робота з інформацією; цифрова грамотність тощо.

Метою навчання є забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань,  розвиток практичних умінь і навичок, підвищення рівня компетентності, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

В перший день навчання учасники семінару розглянули питання щодо:

  • історії української державності та традицій публічного управління в Україні;
  • організації роботи державних органів в умовах воєнного стану;
  • оплати праці працівників державних органів в умовах воєнного стану;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на службі в органах публічної влади.

Перед слухачами виступили науковці вищих навчальних закладів області, провідні фахівці органів публічної влади з актуальних питань публічного управління, а саме:

Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук історичного факультету Тернопільського національного  педагогічного університету ім.В.Гнатюка

Братасюк Оксана Богданівна  – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

Салівон Ольга Вікторівна – головний спеціаліст Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.