19  липня 2022 року за темою «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації» проведено онлайн-навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • змісту і основних напрямів державної ґендерної політики в Україні, принципів та механізмів її формування і реалізації;
  • Ґендерної чутливості та гендерної толерантністі
  • суті та принципів впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування;
  • запобігання та протидії домашньому насильству;
  • попередження та протидії дискримінації.

Перед слухачами виступили:

Свідерський Юрій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка  
Жуковська Аліна Юріївна кандидат  економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету  
Савелюк Наталія Михайлівна – докторка психологічних наук, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічног університету ім. В.Гнатюка  
Свідерська  Галина Мирославівнакандидат  психологічних  наук, доцент кафедри  психології розвитку та консультування  Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка  

 Учасники семінару отримали можливість провести продуктивну дискусію, обмінятися думками.