10 серпня 2022 року за темою «Підготовка проектів регуляторних актів відповідно до норм чинного законодавства в умовах воєнного стану» проведено семінар за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад, відповідальних за підготовку проектів регуляторних актів.

Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в Україні;

  • методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта;

  • підготовки проектів регуляторних актів відповідно до норм чинного законодавства в умовах воєннолго стану;

  • особливостей здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів в умовах воєнного стану.

Перед слухачами виступили:

Шевчук Оксана Романівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

Парій Михайло Петрович –заступник начальника Карпатського відділу Державної регуляторної служби України

Парацій Василь Миколайович – головний спеціаліст Карпатського відділу Державної регуляторної служби України

В ході семінару слухачі поновили свої знання та набули практичні навички з актуальних питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.