Перед учасниками виступили працівники Тернопільської обласної ради, державного архіву Тернопільської області, Західноукраїнського національного університету, Тернопільського національного технічного університету  ім. І.Пулюя, Тернопільського національного  педагогічного університету              ім. В.Гнатюка, Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Серед багатьох інших, були розглянуті такі питання:

  • Доступ до публічної інформації: проблеми державного регулювання. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних;
  • Місцеве самоврядування як інститут управління розвитком громади: сутність, завдання, функції, інноваційні технології реалізації. Міжмуніципальне співробітництво;
  • Впровадження реальних сталих змін;
  • Державна політика у сфері надання адміністративних послуг. Розширення спектру адміністративних послуг, що надаються в центрах надання адміністративних послуг;
  • Земельна реформа в Україні: стан та перспективи. Земельне законодавство України і практика його застосування;
  • «Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України: регіональний аспект. Сучасні проблеми національної безпеки;
  • Професійний розвиток персоналу публічної служби: компетентнісний підхід. Проходження служби в органах місцевого самоврядування;
  • Трудове законодавство в Україні: імплементація актів законодавства ЄС у соціально-трудовій сфері. Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

 

Протягом навчання слухачі підвищили рівень професійної компетенції.