08 лютого 2023 року розпочалося онлайн-навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: «Корпоративна культура органу публічної влади» для державних службовців категорій «Б» та «В».

Мета семінару – поглиблення знань щодо основ корпоративної культури, як інструменту управління, психології стресу та можливостей управління ним, правил етикету службових взаємин, вдосконалення навичок слухачів щодо інструментів та технік налагодження ефективної комунікації, уміння формувати позитивний імідж органу управління, загальну та професійну культуру,
працювати в команді для забезпечення успішної професійної діяльності.

В ході семінару слухачі поглиблять свої знання щодо особливостей формування корпоративної (організаційної) культури. По закінченні семінару буде проведений підсумковий контроль у формі тестування.