11 квітня 2023 року за темою «Актуальні питання реалізації чинного законодавства з питань запобігання корупції» проведено семінар за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • правових аспектів запобігання проявам корупції на публічній службі;
  • фінансового контролю як інструменту антикорупційної політики та методології заповнення е-декларації;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на службі в органах публічної влади.
  • викривачів корупції, гарантій захисту викривачів за законодавством України.

Перед слухачами виступили:

Кравчук Маряна Юріївна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету;

Шевчук Оксана Романівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету

В ході семінару слухачі поновили свої знання та набули практичні навички з актуальних питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.