25 квітня 2023 року відбулося онлайн-навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: «Інтеграція ґендерного підходу у діяльність органів публічної влади» для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій.

Мета семінару – підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців щодо реалізації державної ґендерної політики та методів і практики включення ґендерного компоненту у діяльність органів публічної влади, врахування ґендерного підходу при розробці, прийнятті, реалізації та оцінці програм, рішень та плануванні, залученні та використанні ресурсів для регіонального розвитку.

Учасники семінару розглянули наступні питання:

Ґендерний аналіз як основа комплексного ґендерного підходу в діяльності органів публічної влади;

  • Ґендерна статистика як умова ефективної діяльності органів публічної влади;
  • Ґендерно-правова експертиза законодавства та проектів нормативно-правових актів;
  • Ґендерний аудит в органах публічної влади.
  • Перед слухачами виступили працівники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка:
  • Кізь Ольга Богданівна – керівниця Центру ґендерних досліджень та впровадження політики рівних прав і можливостей, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології, тренерка Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН;
  • Вихор Світлана Теодозіївнакандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і менеджменту освіти, співробітниця Центру ґендерних досліджень та впровадження політики рівних прав і можливостей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, тренерка Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН

В ході семінару слухачі поповнили свої знання з найактуальніших питань, які стосуються сучасних  підходів упровадження  ґендерної  політики  в діяльність органів публічної влади, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання. По закінченні семінару учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.