26 липня 2023 року завершилося онлайн-навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації на тему: «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» для державних службовців категорії «В».

Метою семінару було поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь і навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня компетентності, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Слухачі навчилися застосовувати знання щодо сутності державної політики у сфері публічного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві; аналізувати правові акти на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій; відповідно до вимог вести діловодство, юридично грамотно складати і оформляти документи, давати кваліфіковані висновки і консультації; застосовувати техніки ефективної комунікації та успішного вирішення конфліктних ситуацій; формувати позитивний імідж органу публічної влади; застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності; засвоювати нові знання та підвищувати власну професійну компетентність.

 

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання.

Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано сертифікати про підвищення кваліфікації.