31 сепрпня 2023 року завершилося онлайн-навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації  для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки).

Метою семінару було актуалізація та доповнення правових знань, підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування для вирішення основних завдань розвитку територіальної громади в умовах адміністративно-територіальної реформи.

Слухачі навчилися застосовувати знання щодо сутності державної політики у сфері публічного управління та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію у суспільстві; законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються повноважень та компетенцій органів місцевого самоврядування; проблем та перспектив співпраці між Україною та ЄС; змісту та підходів щодо ресурсного забезпечення територіальної громади; шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців; правил комунікації;

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання. Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано сертифікати про підвищення кваліфікації.