13 вересня 2023 р. розпочалося навчання за  загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» для державних службовцв категорії „Б” (не рідше одного разу на три роки).

Мотою програми є поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь і навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня компетентностей, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Перед слухачами виступили:

  • Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук історичного факультету Тернопільського національного  педагогічного університету ім. В. Гнатюка;
  • Синоруб Галина Петрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка;
  • Метельський Ігор Дмитрович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та процессу Західноукраїнського національного університету;
  • Ящик Олександр Богданович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

По закінченні семінару буде проведений підсумковий контроль у формі тестування. Після успішного складання тестування слухачі отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.