5 жовтня 2023 р. завершилося навчання за ЗПППК для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки).

Метою семінару було поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь і навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня компетентностей, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання. Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано сертифікати про підвищення кваліфікації.