14 та 15 лютого стартувало навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорії «В» (не рідше одного разу на три роки) «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців».

Метою програми є поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь і навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня компетентності, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Перед слухачами виступили:

  • Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;
  • Синоруб Галина Петрівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, заступник декана факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка;
  • Головата Надія Василівна – головний спеціаліст західного міжрегіонального управління НАДС;
  • Малиміна-Базиляк Тереза Богданівна – начальник відділу формування НАФ та діловодства державного архіву Тернопільської області;
  • Метельський Ігор Дмитрович – кандидат юридичних наук, в. о. завідувача кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету;
  • Шведа Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання. Навчання за програмою продовжиться 23 лютого.