21 та 22 лютого розпочато навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки).

Метою програми є актуалізація та поглиблення правових знань, підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування для вирішення основних завдань розвитку територіальної громади в умовах в умовах воєнного стану.

Перед слухачами виступили:

  • Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;
  • Малиміна-Базиляк Тереза Богданівна – начальник відділу формування НАФ та діловодства державного архіву Тернопільської області;
  • Метельський Ігор Дмитрович – кандидат юридичних наук, в. о. завідувача кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету;
  • Шведа Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя;
  • Шевчук Оксана Романівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Західноукраїнського національного університету;
  • Блашків Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри  інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету;
  • Семчишин Валентин Адамович – старший інспектор відділу правового забезпечення діяльності обласної ради та територіальних громад виконавчого апарату Тернопільської обласної ради;
  • Свідерська Галина Мирославівна – кандидат  психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування  Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.

В ході семінару слухачі поповнили свої знання та набули практичні навички з найактуальніших питань, які стосуються їхньої професійної діяльності, а також отримали кваліфіковані відповіді на запитання. Навчання за програмою продовжиться 28 лютого.