17 травня 2024 року відбулося онлайн-навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему: «Інтеграція ґендерного підходу у діяльність органів публічної влади» для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій.

Мета семінару – підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців щодо реалізації державної ґендерної політики та методів і практики включення ґендерного компоненту у діяльність органів публічної влади, врахування ґендерного підходу при розробці, прийнятті, реалізації та оцінці програм, рішень та плануванні, залученні та використанні ресурсів для регіонального розвитку.

Перед слухачами виступили працівники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка:

Кізь Ольга Богданівна – керівниця Центру ґендерних досліджень та впровадження політики рівних прав і можливостей, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології, тренерка Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН;

Вихор Світлана Теодозіївнакандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і менеджменту освіти, співробітниця Центру ґендерних досліджень та впровадження політики рівних прав і можливостей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, тренерка Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН.