24 травня 2024 року завершилося онлайн-навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації на тему: «Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» для державних службовців категорії «Б».

Метою програми було поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь і навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня компетентності, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Слухачі навчилися застосовувати знання щодо: сутності державної політики у сфері публічного управління і державної служби та її впливу на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві; стратегічого планування місцевого економічного розвитку; проведення аналізу правових актів на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій; забезпечення запобігання корупції; організації ведення архівної справи та діловодства; здійснення ефективної комунікації та успішного вирішення конфліктних ситуацій; сучасних інформаційних технологій в професійній діяльності; підвищення власних професійних компетентностей.

Перед слухачами виступили науковці та викладачі вищих навчальних закладів освіти  міста Тернополя та керівники структурних підрозділів Тернопільської обласної військової адміністрації.

В ході семінару слухачі отримали кваліфіковані відповіді на запитання. Завершилося навчання тестуванням, за результатами якого слухачам видано сертифікати про підвищення кваліфікації.