04 червня 2024 року за темою «Стратегії подолання кризових ситуацій» проведено семінар за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Б» і «В» та посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад

Учасники семінару розглянули питання щодо:

  • психосоматичних реакцій на кризові життєві ситуації;
  • стресостійкості особистості та методів її підвищення;
  • психологічних чинників емоційного вигоряння;
  • соціально-психологічних особливостей комунікації в умовах невизначеності.

Перед слухачами виступили:

Савелюк Наталія Михайлівна – докторка психологічних наук, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка;

Свідерська Галина Мирославівна – кандидат  психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування  Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.

В ході семінару слухачі поновили свої знання та набули практичні навички з актуальних питань, які стосуються їхньої професійної діяльності.