Мета семінару – поглиблення та оновлення знань, розвиток практичних умінь і навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення рівня компетентності, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

В ході семінару слухачі поглиблять свої знання щодо основ та традицій публічного управління та адміністрування в Україні; особливостей організації роботи державних органів, законодавчого врегулювання трудових відносин в умовах воєнного стану, оплати праці держаних службовців та гарантій захисту їх трудових прав; правових та організаційних засад запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та етичних засад діяльності державних службовців; інтересів держави у сфері інформатизації управлінської діяльності; сучасних концепцій, технологій, моделей, методів та інструментів управління змінами та впливу команди на їх реалізацію; ролі та завдання органів публічної влади у реалізації політики європейської інтеграції та євроатлантичного  співробітництва та багатьох інших аспектах професійної діяльності.

По закінченні семінару буде проведений підсумковий контроль у формі тестування.