Перед слухачами виступили:

Кізь Ольга Богданівна – керівниця Центру ґендерних досліджень та впровадження політики рівних прав і можливостей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології, тренерка Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН,

Жуковська Аліна Юріївна – кандидат  економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету,

Савелюк Наталія Михайлівна – докторка психологічних наук, професорка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.

Метою даного семінару є підвищення рівня професійних компетентностей публічних службовців щодо реалізації державної ґендерної політики, впровадження ґендерних підходів у діяльність місцевих органів публічної влади, зокрема ґендерно-орієнтованого підходу до аналізу документів та бюджетування; удосконалення компетентностей, які дозволять сформувати ґендерну свідомість (культуру), вільну від статево-рольових стереотипів та протидіяти дискримінації на регіональному та місцевому рівнях у публічній службі.